Category: Seniorer og virksomheder

Workshop for organisationer

Workshop for HR-folk, ledere og tillidsrepræsentanter 4 timers workshop, som giver indsigt i de overgangsfaser, som seniorer oplever før og efter pensionering. Der fokuseres også på de muligheder, der ligger i brug af seniorressourcer i eller uden for din aktuelle virksomhed.   Se også vores folder her.   Kontakt: info@atlykkes.dk  for en uforpligtende samtale om vore …

Læs mere

Mentorforløb for seniorer

Vi tilbyder et mentorforløb, der kan afvikles på 2 måder: Enten som ekstern mentor for en eller flere seniorer i virksomheden. Eller som ekstern mentor til den eller de personer, der vejleder virksomhedens seniormedarbejdere om beslutninger for deres seniorers fremtid. Kontakt: info@atlykkes.dk for en uforpligtende samtale om vor mentorordning.

Samtaler

Erfaringen viser, at det kan være ganske vanskeligt at gå fra et aktivt arbejdsliv til en tilfredsstillende pensionisttilværelse. Dagen ændrer rytme. Ønsker og krav fra familie ændrer karakter. Der frigøres tid til at tænke over livet. Pludselig står man overfor beslutninger som vedrører ens egen tilværelse, dagligdag og selvopfattelse.  Alle disse spørgsmål kan man have …

Læs mere

Refleksionsseminarer

Vi afholder seminarer for dem, der alene eller sammen med deres partner ønsker inspiration til at bevidstgøre idéer og planer for deres seniortilværelse. Vi har 2 tilbud: To dage i Danmark hvor vi skaber de nødvendige rammer med fred, dialog og inspiration til at få de vigtige ting på dagsordenen, der kan gøre seniorlivet frugtbart. …

Læs mere

Forberedelse af pensionistlivet

Beslutningen om at gå på pension skal træffes eller er allerede truffet.  På dette kursus introducerer vi dig til den planlagte, gradvise overgang fra et (travlt) aktivt arbejdsliv til en aktiv (men mindre stresset) seniortilværelse. Kurset er for dig, der overvejer eller allerede har truffet beslutning om at gå på pension. Du ønsker at få …

Læs mere

Seniorforventninger på arbejdsmarkedet

Er der stadig en plads til dig om 10 år på arbejdsmarkedet? Vores 1 dags workshop henvender sig til seniorer på arbejdsmarkedet, der konfronteres med de forventninger, der stilles til dem. Fra deres arbejdsgivere, deres nærmeste og dem selv. Deltagerne (max. 20) arbejder i grupper, hvor de hjælper hinanden med at blive klogere på den rolle, …

Læs mere

Hvad vil du være som pensionist?

Når vi er unge, har vi drømme og planer for vores voksenliv. Når vi bliver ældre, har vi tid og mulighed for at udleve vores drømme. Hvad drømmer du om? Kom til et inspirationsmøde, hvor du har mulighed for at tydeliggøre dine drømme. Vort 1½ times inspirationsmøde består af indlæg og aktiviteter, hvor alle involveres. …

Læs mere

At lykkes som senior

Seniortilværelsen på arbejdsmarkedet er fuld af udfordringer. Vores 1½ times inspirationsmøde henvender sig til seniorer på arbejdsmarkedet, der konfronteres med de forventninger, der stilles til dem. Fra deres arbejdsgivere, deres nærmeste og dem selv. På mødet gennemgår vi en række muligheder for planlægning af medarbejderens seniortilværelse. Vi har opdelt mødet i to dele: • Seniormedarbejderens virkelighed. …

Læs mere