Tilbage til Workshop

Planlæg pensionistlivet

Beslutningen om at gå på pension skal træffes eller er allerede truffet. senior-golf

På dette kursus introducerer vi dig til den planlagte, gradvise overgang fra et (travlt) aktivt arbejdsliv til en aktiv (men mindre stresset) seniortilværelse.

Kurset er for dig, der overvejer eller allerede har truffet beslutning om at gå på pension. Du ønsker at få inspiration til at tilrettelægge en seniortilværelse, som du ved, vil være anderledes end det arbejdsliv, du hidtil har haft.

På kurset arbejder du med de 4 faser mellem arbejdsliv og pension:

  • Forberedelsen. Hvad kan du bruge fra dit arbejdsliv? Hvor søger du hen?
  • Afskeden med det gamle. Hvad er du stolt af? Hvad har du lært
  • Tilvænningsperioden. Hvordan vil den første tid se ud?
  • Fremtiden. Hvad skal være meningen med dit nye liv?

Du bliver bedre til at:

  • Tilrettelægge din dagligdag.
  • Få afklaret dine ønsker og interesser.
  • Arbejde målbevidst på at nå dine mål.

Dine interessenters udbytte – (dine interessenter kan være din partner, dine børn, børnebørn, forældre, venner m.fl.):

  • En fortsat fokuseret og afbalanceret senior.
  • En senior, der holder sig mentalt og fysisk i form.
  • En senior, der inspirerer sine interessenter med sit engagement, viden og erfaring.

TID, STED OG PRIS 1 dag Tid, sted og pris aftales med bestiller

UNDERVISNINGSFORM

Kurset bliver gennemført som en heldags workshop, der i stor udstrækning er båret af dig og dine medkursisters input og erfaringer. Du får også udleveret materiale til yderligere inspiration.

HVEM MØDER DU?

Ledelseserfaring fra internationale virksomheder. Mangeårigt medlem af John Bern Nielsenforretningsudvalget i Selskabet for Fremtidsforskning, og medstifter af foreningen IKI (initiativ for kreativitet og innovation). Egen rådgivningsvirksomhed siden 1990. Udvikler koncepter, der kan bistå virksomheder med en vifte af udviklingsforløb, som skal sikre deres resultater. Læs mere her www.johnbern.dk John Bern Nielsen Har i mange år gennemført Time Out seminarer for dem, der vil bruge en pause i deres liv til at søge klarhed, overblik og stilhed i arbejde og liv. Og til at tænke over, om de gør de rigtige ting, og om det fører til de rigtige resultater. De sidste ti år er seminaret gennemført i Assisi, der ligger i hjertet af Italien.